Samenwerking met scholen

in- en om Castricum

Contact met scholen

In de schooljaren 2020 t/m heden hebben we in het kader van het wegwerken van achterstanden (in eerste instantie opgelopen door Corona) intensief samengewerkt met het Jac.P.Thijsse College. Zo hebben we in 2020 in de periode van januari tot en met juni 100 leerlingen met succes uit verschillende leerjaren van de brugklas tot en met de 6e klas laten instromen bij de huiswerkbegeleiding nadat ze eerst een workshop Leren Leren en Plannen hadden gevolgd. Sindsdien organiseren we jaarlijks bijspijkerweekenden voor de exacte vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde, voor economie en bedrijfseconomie en geven we examentrainingen  voor vmbo TL, havo en vwo leerlingen voor de exacte vakken, economie en bedrijfseconomie, geschiedenis, Nederlands en biologie.

Door de centrale ligging van onze vestiging in Castricum kunnen wij de huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen aanbieden en deze optimaal laten aansluiten op de lesprogramma’s van de scholen in Castricum en omgeving.

De vestigingscoördinator van Ruim Voldoende is het vaste aanspreekpunt voor zowel de leerling samen met zijn of haar ouder/verzorger als van de begeleiders op scholen. Zij heeft jaren op het Jac. P. Thijsse College gewerkt als remedial teacher studievaardigheden. Ook andere docenten hebben lesgegeven op de verschillende scholen of hebben zelf nog kinderen op deze scholen. De studenten die bij ons werken, hebben zelf hun middelbare schooltijd doorgebracht op het Jac. P. Thijsse College of het Bonhoeffer College. Door deze contacten heeft Ruim Voldoende korte lijnen met mentoren en afdelingsleiders van de scholen in de regio.

Het komt voor dat een leerling bij Ruim Voldoende hard gewerkt heeft aan de voorbereiding van een toets, maar dat het resultaat teleurstellend is. Er wordt dan met toestemming van de ouders contact opgenomen met de betreffende docent met de vraag of de toets mag worden ingezien. Aangezien we bij Ruim Voldoende integer met deze toetsen omgaan, lukt dit vrijwel altijd. Door te bespreken wat er fout is gegaan, krijgt de leerling inzicht in zijn ontbrekende kennis en geeft dit hem of haar weer inzichten voor een volgende toets.

Bij Ruim Voldoende zijn we ervan overtuigd dat je van je fouten het meeste leert. Zo was er ooit een leerling de tijdens een toets consequent een formule verkeerd opschreef met alle gevolgen van dien. We weten zeker dat de bewuste leerling deze formule nooit meer fout zal schrijven!