Bijles

in talen, exacte vakken en voor geschiedenis

Bijles leerlingen middelbare school

Bijles voor leerlingen van het middelbaar onderwijs worden individueel of in kleine groepjes van 3 – 4 leerlingen gegeven door verschillende vakdocenten en/of ervaren studenten voor:

  • Nederlands,
  • de exacte vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde,
  • economie, bedrijfseconomie en geschiedenis.

Bijles is mogelijk voor leerlingen die onderwijs volgen op de volgende niveaus: vmbo bb t/m tl – havo – atheneum – gymnasium. Ook heeft Ruim Voldoende een netwerk van native speakers, naar wie vaak verwezen wordt als leerlingen moeite hebben met spreek- en luistervaardigheid.

Tevens is het mogelijk om bij langdurige uitval in verband met Corona of andere redenen van afwezigheid (tijdelijk) online bijles te volgen.

Bijles leerlingen basisschool

Basisschoolleerlingen kunnen individueel bijles volgen voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, werkwoordspelling en taalbeschouwing (zinsontleding en woordbenoemen). De docenten van Ruim Voldoende hebben jarenlang ervaring opgedaan in het basisonderwijs en weten welke leerstof aangeboden wordt in elk leerjaar. Daarnaast hebben zij de beschikking over de verschillende methodes die gebruikt worden in het basisonderwijs. Dat betekent dat de bijles afgestemd kan worden op de methode die op de school van de individuele leerling gebruikt wordt.

Naast deze methodes is uitdagend spelmateriaal aanwezig, waarmee reken- en taalvaardigheden geoefend kunnen worden. Dit spelmateriaal kan worden ingezet als beloning en heeft een stimulerende werking. Indien nodig en in overleg met de ouders kan contact opgenomen worden met de leerkracht van de leerling, met als doel het leveren van maatwerk voor elke individuele leerling.

De docenten hebben zich gespecialiseerd in verschillende vakgebieden, variërend van dyscalculie tot beelddenken.

Tevens is het mogelijk om bij langdurige uitval in verband met Corona of andere redenen van afwezigheid (tijdelijk) online bijles te volgen.

CITO/IEP toetsen
leerlingen groep 8

Voor kinderen in groep 8 van de basisschool bieden wij ook begeleiding in de aanloop naar de CITO of IEP toetsen. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen in de maanden maart en april. In principe hoeft niet extra geleerd en geoefend te worden voor deze eindtoets. Dit wordt in de loop der jaren al gedaan op elke basisschool. Toch kan het zijn dat een kind opziet tegen deze toets, waardoor er een stukje ongezonde en ongewenste spanning wordt opgebouwd. De leerkracht van Ruim Voldoende laat leerlingen zien hoe de toets eruitziet, welke onderdelen getoetst worden en geeft tips en adviezen.