Disclaimer

van Ruim Voldoende

Disclaimer Ruim Voldoende

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Ruim Voldoende niet dat de informatie op deze website vrij is van fouten of onvolkomenheden. Ruim Voldoende aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Ruim Voldoende aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Ruim Voldoende. Ruim Voldoende behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van derden.

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen eigendom van Ruim Voldoende. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Ruim Voldoende. Zonder schriftelijke toestemming van Ruim Voldoende is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.