Huiswerkbegeleiding

voor leerlingen van het vmbo, havo, atheneum & gymnasium

Huiswerkbegeleiding begint bij een goede planning

De overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Daardoor komt ineens van alles op hen af. Hielp eerder de juf of meester hen op de basisschool wanneer ze niet precies wisten hoe of wanneer ze iets moesten leren, op de middelbare school valt dit voor een groot deel onder hun eigen verantwoordelijkheid en zullen ze zichzelf moeten redden. Daarnaast krijgen ze les in verschillende vakken, krijgen ze voor elk vak huiswerk en moeten ze dus ook dagelijks aan het werk. Sommige leerlingen vinden dit moeilijk en raken al snel het overzicht kwijt. De eerste onvoldoendes komen binnen en vervolgens raken ze op achter.

De stof goed beheersen door inlezen en leren

Het kan ook zijn dat uw kind in een hogere klas zit en hij of zij kan eigenlijk heel goed voor de meeste vakken zijn of haar huiswerk plannen en ook het leren ervan levert geen problemen op. Maar met dat ene vak lukt het maar niet.

In de bovenbouw van het middelbaar onderwijs wordt een groot beroep op de zelfstandigheid van leerlingen gedaan. De lesstof wordt tijdens proefwerkweken (ongeveer 4 – 6 per jaar) getoetst en tussendoor worden niet meer zo veel schriftelijke overhoringen gegeven om te kijken of ze de lesstof beheersen. Dit betekent dat de leerlingen zelf in de tussenliggende periodes de lesstof moeten bestuderen en leren. Ze denken dat het allemaal wel meevalt en genieten volop van hun vrije tijd totdat ineens de proefwerkweek voor de deur staat en ze zich in paniek realiseren dat ze het allemaal niet meer gaan redden. Vooral voor deze kinderen is het volgen van huiswerkbegeleiding een goede oplossing.

Bij langdurige uitval in verband met Corona of andere redenen van afwezigheid is het mogelijk om (tijdelijk) online huiswerkbegeleiding te volgen. Leerlingen houden via deze weg het overzicht en raken niet op achter.

Voor wie is onze huiswerkbegeleiding geschikt?

Huiswerkbegeleiding is geschikt voor leerlingen die onderwijs volgen op de volgende niveaus:

  • vmbo (basis beroeps/kader beroeps/gemengde en theoretische leerweg)
  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Huiswerkbegeleiding algemeen

Elke middag tussen 13:30 en 18:00 uur kunnen leerlingen uit alle leerjaren met hun vragen over de leerstof terecht bij deskundige docenten en studenten.
(NB. Let op: op dinsdagmiddag is de docent die antwoord kan geven op alle ‘exacte’ vragen afwezig na 17:30 uur.)

Huiswerkbegeleiding met een thema

De avonden (18:30-20:30 uur) kennen elk een apart thema:

  • Maandagavond: economie en exacte vakken
  • Dinsdagavond: Nederlands en exacte vakken
  • Woensdagavond: exacte vakken
  • Donderdagavond: exacte vakken
Huiswerkbegeleiding Ruim Voldoende
Als het gaat om faalangst op school

In de dagelijkse begeleiding van leerlingen zien we regelmatig kinderen die enorm hun best doen, terwijl voldoende resultaten uitblijven. Ze worden onzeker, slapen slecht, krijgen lichamelijke klachten en zien enorm op tegen toetsen. Er ontwikkelt zich faalangst. Bij Ruim Voldoende kunnen we deze groep leerlingen uitstekend individueel begeleiden door deskundige docenten/coaches. Zo verwijzen we door naar Marjolein Oudegeest van BijLein en Annemarie de Haas-Zuurbier van Stuudz. De geleerde technieken kunnen vervolgens weer worden aangestipt en versterkt tijdens de huiswerkbegeleiding bij Ruim Voldoende.

Leerlingen met leerproblemen

Ook voor kinderen bij wie dyslexie, AD(H)D, PDD-NOS of NLD is gediagnosticeerd, kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden. De docenten van Ruim Voldoende hebben ruimschoots ervaring in het begeleiden van leerlingen die naast het leren te maken hebben met andere problemen.