De bijlessen en begeleiding worden gegeven door ervaren vakdocenten en begeleiders die een pedagogische opleiding hebben gevolgd.