Ruim Voldoende

Greta Eradus

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de medische sector en het onderwijs, ben ik in 2008 gestart met Ruim Voldoende. Sinds de oprichting heb ik met enorm veel plezier leerlingen mogen helpen met hun werkzaamheden voor school. Voor veel van deze leerlingen verliep hun schoolloopbaan niet altijd even vlekkeloos en vaak moesten ze  behoorlijke hindernissen zien te overwinnen. Hindernissen in de vorm van specifieke leerproblemen maar soms ook in de vorm van problemen op het sociale vlak. Als het dan uiteindelijk samen is gelukt een schoolperiode met succes af te sluiten en een leerling heeft ontdekt bij welk vakgebied zijn of haar talenten het beste passen en komt vervolgens daar terecht waar hij of zij hoort, dan geeft mij dat een enorm dankbaar en voldaan gevoel. Een mooiere baan kan ik me niet wensen! 

Ruim Voldoende is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en met trots presenteer ik dan ook een prachtig team van vakkundige, enthousiaste en betrokken mensen. Samen kunnen we elke leerling datgene bieden wat hij of zij nodig heeft: maatwerk op het gebied van leren!

Annemarie de Haas-Zuurbier

Om te floreren en presteren hebben jongeren het nodig dat zij gezien en gehoord worden. Als docente beeldende vorming en verzorging heb ik geleerd met aandacht naar hen te kijken en te luisteren. Iedere leerling verdient aandacht voor zijn of haar eigen verhaal en persoonlijke hulpvraag. Door liefdevol te observeren en met hen samen te werken leer ik hen kennen. Met creativiteit, humor en vanuit respect zorg ik voor verbinding. Leerlingen zijn gebaat bij een passende planning. Het leren overzicht te houden op hun schoolwerk is een belangrijke stap, zo ontstaat er rust en ruimte. Dat is pure winst voor de leerling, voor school én voor thuis. In die ruimte komen de leerlingen het beste tot hun recht op het niveau dat bij hen past. Tevreden leerlingen op zoek naar hun eigen talenten, blijer kan je mij niet maken.

Martin Eradus

Ruim 30 jaar werk ik nu al met heel veel plezier in het onderwijs en geef ik les in de exacte vakken op verschillende niveaus van VMBO tot en met HBO. Ik heb dan ook heel veel jongelui zien komen en gaan. Lesgeven houdt je jong! Wiskunde, natuurkunde en scheikunde zijn vakken die je nodig hebt als je verder wilt in de economie, de techniek, of in de zorgsector. Kortom, in de maatschappij blijkt deze vakkennis vaak nodig. In het huidige onderwijssysteem (studiehuis) moeten leerlingen vaak zelf het wiel zien uit te vinden, maar weten ze vaak niet waar te beginnen. Samen puzzelen aan de oplossing van een vraagstuk, stapsgewijs naar de oplossing toewerken. En dan is het prachtig  om te zien dat bij de leerling ‘het kwartje’ valt. Of om op z’n Cruijffiaans te zeggen: “Je gaat het pas snappen als je het doorhebt”!

Marije Eradus

In 2012 ben ik gestart met de hbo-opleiding pedagogiek. Ik wilde altijd al ‘kinderen helpen’, in welke vorm dan ook. Langzamerhand groeide mijn interesse voor het onderwijs, waar ik tijdens stages kinderen heb begeleid die hulp nodig hadden bij het leren. Dit jaar ben ik gestart bij Ruim Voldoende. Ik vind het vakgebied van de pedagogiek ontzettend mooi. Ieder kind is uniek, een individu met zijn of haar eigen capaciteiten. In de huiswerkbegeleiding zie je dat terug in interesses en de manier van leren van een kind. De een heeft een voorkeur voor de talen en de ander voor de exacte vakken. Er zijn kinderen die ervan genieten om creatieve opdrachten te maken, anderen juist weer niet. Als afgestudeerd pedagoog kijk ik niet alleen naar het individu, maar ook naar de omgeving. Hoe kunnen wij, het team van Ruim Voldoende samen met de ouders, ervoor zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt en plezier heeft in het leren? Op dit moment volg ik de universitaire opleiding orthopedagogiek. Ik zie ernaar uit om deze expertise te kunnen gebruiken bij Ruim Voldoende.

 

Marjolein de Langen

Sinds 2018 combineer ik mijn eigen studiecoachingspraktijk BijLein in Alkmaar met 1 dag per week Ruim Voldoende. Naast onze vriendschap delen Greta en ik onze passie voor het onderwijs. Zoveel kinderen die net niet de aandacht, uitdaging of juiste begeleiding op school krijgen die zij verdienen, terwijl het juist zo leuk is om daar samen met de leerling achter te komen en aan te werken. Niets mooiers dan vervolgens te zien hoe ze in hun kracht komen te staan, weer gaan stralen en de regie in handen nemen. Dan blijken ze ineens wel gemotiveerd, vertonen ze minder uitstelgedrag en worden hun resultaten vanzelf beter. Naast het feit dat ik altijd het grappige, mooie en unieke in kinderen zie, zit mijn toegevoegde waarde bij Ruim Voldoende vooral in het leren leren, plannen en organiseren en het ontdekken van je eigen leerstijl. Daarnaast ben ik gespecialiseerd coach in beelddenken via de methode ‘ikleeranders’ waarmee ik kinderen kan helpen die vanuit beelddenken kampen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, een vol hoofd, trage verwerkingssnelheid, details over het hoofd zien, het niet kunnen automatiseren van tafels of Engelse woordjes etc. Ook voor de aanpak van faalangst kunnen kinderen bij mij terecht. Faalangst is geen deel van je, het heeft te maken met je overtuigingen. Door die onder de loep te nemen kan er heel veel veranderen!

Sandra Duinmaijer

Sinds 2019 maak ik met veel plezier deel uit van het team Ruim Voldoende. Middelbare scholieren mogen begeleiden in een mooie en veelal turbulente fase van hun leven vind ik een voorrecht. Soms is een luisterend oor al genoeg om een leerling weer op weg te helpen. Naast huiswerkbegeleiding en plannen kan ik, als docente Nederlands, leerlingen extra aandacht geven voor het vak Nederlands. Leerlingen blijken vaak tot en met het examen Nederlands moeite te hebben met begrijpend lezen. Het ontwikkelen van tekstbegrip is heel belangrijk als basis voor andere talen, zaakvakken en vervolgopleidingen. Mij geeft het veel voldoening als ik na mijn uitleg zie dat bij leerlingen het tekstbegrip toeneemt. 

Na mijn studie Nederlands en het behalen van mijn eerstegraads bevoegdheid heb ik van verschillende onderwijsfacetten mogen proeven. 

Zo heb ik Nederlands als tweede taal gegeven op de werkvloer en heb ik lesgegeven op de middelbare school. Vervolgens heb ik als auteur voor het vak Nederlands bij een educatieve uitgeverij gewerkt. 

In die tijd merkte ik dat ik het contact met middelbare scholieren en de voldoening van het lesgeven miste. Toen ik bijlessen Nederlands ging verzorgen, smaakte dat naar meer. Hoe fijn is het dan ook om nu bij Ruim Voldoende met een warm en professioneel team diverse leerlingen te begeleiden, te ontwikkelen en tot bloei te laten komen.