Examentraining

Voor alle niveaus (VMBO BB t/m TL, HAVO en VWO) kan individueel of in groepsverband eindexamentraining gegeven worden voor de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels, voor de exacte vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde en voor geschiedenis. De trainingen worden gegeven door ervaren vakdocenten.
 
Examentraining staat of valt met het goed plannen van de leerstof. Daarnaast wordt gekeken welke onderdelen van de examenstof nog eens bestudeerd moeten worden of waar extra uitleg voor gegeven moet worden.
 
Deze training kan, afhankelijk van het aantal leerlingen, gegeven worden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en kan op elk moment in het schooljaar gestart worden.
 
In de tweede week van de meivakantie, ongeveer 2 weken voordat de examens beginnen, is het mogelijk om elke dag van 9.00 t/m 17.00 uur examentraining te volgen onder begeleiding van ervaren docenten.