Bijles

Bijles basisschool

Bijles voor basisschoolleerlingen wordt individueel gegeven voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, werkwoordspelling en taalbeschouwing (zinsontleden en woordbenoemen). In principe wordt bijles voor basisschoolleerlingen gegeven op woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur. 
 
Docent Greta Eradus van Ruim Voldoende heeft jarenlang ervaring opgedaan in het basisonderwijs en weet welke leerstof aangeboden wordt in elk leerjaar en heeft daarnaast de beschikking over de verschillende methodes die gebruikt worden in het basisonderwijs.Dit betekent dat de bijles afgestemd kan worden op de methode die op de school van de individuele leerling gebruikt wordt.

Naast deze methodes is uitdagend spelmateriaal aanwezig waarmee reken- en taalvaardigheden geoefend kunnen worden. Dit spelmateriaal kan worden ingezet als beloning en heeft een stimulerende werking.Indien nodig en in overleg met de ouders kan contact opgenomen worden met de leerkracht van de leerling, met als doel het leveren van maatwerk voor elke individuele leerling.
 

CITO/IEP toets groep 8

Ook is het mogelijk leerlingen voor te bereiden op de eind CITO of IEP toets die in groep 8 gemaakt wordt. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen in de maanden maart en april. In principe hoeft niet extra geleerd en geoefend te worden voor deze eindtoets. Dit wordt in de loop der jaren al gedaan op elke basisschool. Toch kan het zijn dat een kind opziet tegen deze toets, waardoor er een stukje ongezonde en ongewenste spanning wordt opgebouwd.
De leerkracht van Ruim Voldoende laat leerlingen zien hoe de toets eruitziet, welke onderdelen getoetst worden en geeft tips en adviezen.

Bijles middelbare school

Bijles voor het middelbaar onderwijs wordt door verschillende vakdocenten van Ruim Voldoende individueel of in kleine groepjes van 3-4 leerlingen gegeven voor de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels, voor de exacte vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde en voor geschiedenis. Bijles is mogelijk voor leerlingen die onderwijs volgen op de volgende niveaus:  VMBO BB t/m TL – HAVO –Atheneum – Gymnasium.