Werkzaamheden

De overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een grote stap. Ineens komt er van alles op hen af. Hielp de juf of meester hun op de basisschool als niet precies wisten hoe of wanneer ze iets moesten leren, op de middelbare school valt dit voor een groot deel onder hun eigen verantwoordelijkheid en zullen ze zichzelf moeten redden. Daarnaast krijgen ze les in verschillende vakken, krijgen ze voor elk vak huiswerk en moeten ze dus ook dagelijks aan het werk.
Sommige leerlingen vinden dit moeilijk en raken al snel het overzicht kwijt. De eerste onvoldoendes komen binnen en vervolgens raken ze op achter.

Het kan ook zijn dat uw kind in een hogere klas zit en hij of zij kan eigenlijk heel goed voor de meeste vakken zijn of haar huiswerk plannen en ook het leren ervan levert geen problemen op. Maar met dat ene vak lukt het maar niet.

In de bovenbouw van het middelbaar onderwijs wordt een groot beroep op de zelfstandigheid van leerlingen gedaan. De lesstof wordt tijdens proefwerkweken (ongeveer 4 – 6 per jaar) getoetst en tussendoor worden niet meer zo veel schriftelijke overhoringen gegeven om te kijken of ze de lesstof wel beheersen.
Dit betekent dat de leerlingen zelf in de tussenliggende periodes de lesstof moeten gaan bestuderen en leren. Ze denken dat het allemaal wel meevalt en genieten volop van hun vrije tijd totdat ineens de proefwerkweek voor de deur staat en ze zich in paniek realiseren dat ze het allemaal niet meer gaan redden.

Voor al deze kinderen is het volgen van huiswerkbegeleiding een oplossing.

Ook voor kinderen bij wie dyslexie, AD(H)D, PDD-NOS of NLD is gediagnosticeerd, kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden. De docenten van Ruim Voldoende hebben ruimschoots ervaring in het begeleiden van leerlingen die naast het leren te maken hebben met andere problemen.

Wat is huiswerkbegeleiding?

Huiswerkbegeleiding is geschikt voor leerlingen die onderwijs volgen op de volgende niveaus:

VMBO (Basis Beroeps/Kader Beroeps/Gemengde en Theoretische Leerweg) – HAVOAtheneumGymnasium